Política de privacitat

En aquesta política de privacitat (d’ara endavant, la “política”) trobarà informació detallada sobre la forma com la Vall Can Masdeu recull, tracta i comparteix les dades personals, així com sobre la forma que pot exercir els drets que li reconeix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades que facilita?

El responsable del tractament de les seves dades personals és l’associació dels horts comunitaris, adreça: Camí Sant Llàtzer, 12, 08035 Barcelona NIF G63757785

Si té qualsevol dubte sobre el tractament de la seva informació personal, pot contactar amb nosaltres mitjançant els punts de contacte següents: info@canmasdeu.net o correu postal a l’adreça abans indicada.

La simple visita de la pàgina web no implica la recollida de dades de caràcter personal dels usuaris sens perjudici del que disposa la política de galetes. Tanmateix, si completa amb les dades personals el formulari de subscripció a la newsletter de la Vall Can Masdeu, les seves dades personals seran recollides i tractades segons el que disposa aquesta política.

Amb quines finalitats es tracten les seves dades personals? Durant quant de temps?

L’associació dels horts comunitaris tracta les dades personals facilitades a l’hora d’emplenar el formulari per recollir les dades per a la subscripció a la newsletter de Vall Can Masdeu per a les finalitats següents:

  • Remetre als usuaris de la pàgina web que així ho sol·licitin una newsletter periòdica amb informació socio-cultural relativa a activitats i esdeveniments organitzats per la Vall Can Masdeu per mitjans electrònics. La newsletter podrà incloure també informació sobre activitats relacionades amb els sectors educatius, culturals, socials i mediambientals o altres activitats que desenvolupin o processos participatius que dugui a terme, ella mateixa o juntament amb tercers, i informació sobre activitats organitzades per tercers directament relacionades amb les activitats de la Vall Can Masdeu.
    Per enviar la newsletter per correu electrònic fem servir tecnologies de seguiment de tercers, a través del proveïdor corresponent que presta aquest tipus de serveis, que ens proporcionen informació sobre la seva obertura i si es premen els enllaços que hi contenen. Can Masdeu s’assegura que aquests proveïdors compleixin la normativa de protecció de dades. Fem servir aquesta informació per mesurar l’efectivitat de les campanyes.
  • Fer estudis estadístics o agregats.

Les seves dades personals són tractades des del moment que ens doni el consentiment per fer-ho i mentre no decideixi revocar-lo. Quan això passi, Vall Can Masdeu ha de conservar les seves dades personals bloquejades durant el període previst que pogués haver-hi qualssevol responsabilitats derivades del tractament de les seves dades o de cada finalitat. Quan expiren aquestes responsabilitats, les seves dades personals són eliminades de manera definitiva.

Sens dubte, ens pot sol·licitar en qualsevol moment que deixem de tractar les seves dades personals per a alguna o per a totes les finalitats indicades, sens perjudici de la validesa del tractament efectuat fins al moment de la revocació. Per fer-ho, simplement ens ha de remetre una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic info@canmasdeu.net incloent-hi, juntament amb la sol·licitud, una còpia del document nacional d’identitat o d’un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable.

Quines dades personals recollim i tractem?

Dades de contacte: nom, cognoms i correu electrònic.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica per remetre la newsletter periòdica de la Vall Can Masdeu, a la qual se subscriu voluntàriament, és el seu consentiment.

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les seves dades personals?

L’associació dels horts comunitaris tracta les seves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Existeixen altres entitats que puguin tenir accésa les seves dades personals per ajudar a l’associació dels horts comunitaris amb alguna de les seves tasques?

L’associació dels horts comunitaris compta amb diferents proveïdors però no cedeix cap dada.

Cedeix l’associació dels horts comunitaris les seves dades personals a tercers perquè les facin servir per a finalitats pròpies?

No.

Quins són els seus drets?

Vostè és titular dels drets següents en relació amb la protecció de les seves dades personals:

DretEn què consisteix?
Dret d’accésConsultar quines dades personals tenim sobre vostè.
Dret de rectificacióModificar les dades personals que tenim sobre vostè quan siguin inexactes o incompletes.
Dret d’oposicióSol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes
Dret de supressióSol·licitar que eliminem les seves dades personals.
Dret de limitacióSol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals.
Dret de portabilitatSol·licitar que li lliurem, en un format informàtic llegible, la informació que tenim sobre vostè o que lliurem o transmetem aquesta informació a un altre responsable en un format informàtic llegible.
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competentPresentar una reclamació davant de l’autoritat competent per defensar els seus drets, a través de la pàgina web www.aepd.

Per exercir aquests drets, n’hi ha prou que enviï una comunicació a la L’associació dels horts comunitaris, o bé per correu electrònic a l’adreça info@canmasdeu.net o bé mitjançant correu postal a l’adreça Camí Sant Llàtzer, 12, 08035 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud ha de contenir una còpia del seu DNI o d’un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, Vall Can Masdeu li pot requerir que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Actualitzacions de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat es pot actualitzar cada cert temps i sense previ avís com a resposta a canvis legislatius, tècnics o de negoci. Pot consultar la data en què aquesta política de privacitat es va actualitzar per últim cop a l’encapçalament.

Quan actualitzem la política de privacitat, adoptarem les mesures oportunes per informar-lo, en funció de la rellevància, dels canvis introduïts. Així mateix, si els canvis efectuats són prou rellevants com per haver de requerir el seu consentiment, l’hi sol·licitarem amb caràcter previ al tractament.

es_ESES